Sedumtage - kan anlægges på både store og små bygninger